Introduksjon til LED

- Dec 22, 2016-

Lysdiode-lysdiode for kort. Med Gallium (Ga), arsen (As), fosfor (p) og nitrogen (n) forbindelser, som for eksempel stål.

Når elektronene og hullene kan gi synlig lys når kompositten, som kan brukes til å lage lysemitterende dioder. I kretsen og apparatet som lys, eller danner tegn eller figurer. Gallium arseniddiodelyser, galliumfosfiddioder lyser grønt, gult lys silisiumkarbiddiode, diode av galliumnitridblått lys. Eiendom kan deles inn i uorganisk og organisk lysdiode OLED lysdiode LED.

Et par:LED Markedsutsiktene Neste:nei